K čemu je dobrý marketing?

16.11.2019

Pokud jste majitelem nebo majitelkou firmy, která prodává vybrané výrobky nebo poskytujete služby, zřejmě jim dobře rozumíte a možná vás zajímá, proč byste se měli zabývat marketingem?

Už prvotní rozhodování co? komu? jak? a za kolik? budete nabízet, je ryze marketingové. Mělo by vycházet z vaší odbornosti, znalosti konkurence a z potřeb trhu. Zákazníci ale nejsou homogenní masou, člení se do množství vzájemně odlišných skupin, kdy pro váš business jsou vhodné pouze některé z nich. Jedním z umění marketingu je tyto zákaznické skupiny nalézt, dokonale poznat a pak je účinně oslovit se svou nabídkou.

Marketing tedy řeší již samotný výběr produktů a služeb, vytipování vhodných zákazníků, jejich poznání a komunikaci s nimi. Jeho úkolem je i budovat známost značky, které by zákazníci dávali přednost před konkurencí. Zastřešuje i samotný prodej a následnou péči o zákazníky. Ta by totiž neměla nikdy skončit. Zákazníky je třeba hýčkat a snažit se z nich udělat stálé a spokojené odběratele a konzumenty, kteří přináší firmě stabilitu i prostor pro další rozvoj. To vše je marketing, ale zahrnuje toho mnohem víc.

K naplňování svých cílů používá marketing specifické techniky a nástroje i znalosti oborů jako jsou psychologie, filozofie, sociologie, umění, grafický design, komunikace, výzkumné a analytické metody, statistika apod. V praxi bývá marketing bohužel často nesprávně zužován pouze na reklamu, v poslední době zejména internetovou.

Marketing je dnes již stejně specializovaný obor jako třeba medicína nebo práva. Léčit nebo hájit u soudu se můžete také sami, ale jak to asi dopadne...