Kdo jsem

Jsem zkušený marketér, který je připraven vám pomoci

Pracovní kariéru jsem zahájil jako analytik a konzultant podnikových ekonomických informačních systémů. Již více než 20 let se věnuji marketingu. Vybudoval jsem od nuly marketingové oddělení a s ním silnou značku jedné úspěšné české softwarové společnosti.

Průběžně jsem si rozšiřoval původní inženýrské vzdělání se zaměřením na automatizované systémy řízení. 

Znalosti o strategickém řízení jsem získal studiem na Nottingham Trent University, Velká Británie.

Svoji mnohaletou praxi v marketingu jsem propojil s posledními teoretickými poznatky v oboru studiem marketingových komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Nabyté praktické zkušenosti i teoretické znalosti nyní zhodnocuji poradenstvím v marketingu.