Ceník služeb a smluvní podmínky

Poradenství poskytuji na základě písemné objednávky v elektronické podobě.

Čerpaný čas počítám po 15 min. blocích. Nezáleží na tom, zda jde o osobní setkání nebo online konzultaci (telefonicky/video). Vedu si o tom pečlivou evidenci.

1 hod konzultace - 3 000,- Kč bez DPH

Zvýhodněné balíčky poradenství:

10 hod konzultace - 20 000,- Kč bez DPH

20 hod konzultace - 30 000,- Kč bez DPH

50 hod konzultace - 50 000,- Kč bez DPH

Kromě hodinové ceny se lze domluvit na výši odměny za konkrétní úkony nebo při dlouhodobější spolupráci i na měsíční paušální částce.

Cestovní náklady - dle skutečnosti nebo 10,- Kč bez DPH/1 km (včetně ztráty času cestováním).

Jsem nezávislý poradce. Klientům doporučuji podle svých zkušeností pro ně ta nejlepší řešení.

Data klientů jsou ukládána na zabezpečeném Google G Suite účtu.

O všech skutečnostech, s kterými se při poskytování služeb u zákazníků seznámím, dodržuji mlčenlivost.

Služby se hradí na základě vystavené zálohové faktury nebo daňového dokladu.

Náhrada škody je limitována výší objednávky, maximálně však 30.000 Kč.

Zvýhodněné balíčky lze vyčerpat v období maximálně 12 měsíců od zakoupení.

Nevyčerpaná část balíčku lze vypovědět se storno poplatkem 50 %.

S klientem jsme rovnocenní partneři jako podnikatelé.

Výjimka z těchto podmínek může být stanovena pouze písemnou smlouvou.

Vystavením písemné objednávky na čerpání služeb klient souhlasí s těmito podmínkami.


V Modřicích dne 1. 6. 2020

Libor Procházka

Aktualizace: 26. 9. 2020